Izračun kilometrov prog
 

Naše smučišče smo na novo izmerili!
 

Kdor pride k nam v Mokrine, se lahko razveseli 110 kilometrov najbolje pripravljenih smučarskih prog, seveda pod pogojem, da športno odkarva po belih strminah. Hitrostni smučarji pa so vendarle izmerili 81 kilometrov, ko so se spustili po vpadnici/diagonalni dolžini.

Do teh rezultatov je prišla naša najnovejša ocena, v okviru katere smo na novo pridobili dimenzije smučišča.

Sicer pa: Na svoji spletni strani in v naših brošurah, zloženkah in drugih informativnih materialih že vrsto let navajamo 110 kilometrov prog. S tem smo potrdili pravi obseg in dimenzije smučišča.