Višednevne karte

PRED I POSEZONA

06.12.2019 - 21.12.2019 / 29.03.2020 - 13.04.2020

Cijene su u € Odrasli seniori  Mladi Djeca

1,5 dana od 12 sati

84,-

76,- 63,- 42,-
2 dana 89,- 81,- 67,- 45,-
2,5 dana od 12 sati 125,- 113,- 94,- 63,-
3 dana 133,- 120,- 100,- 67,-
3,5 dana od 12 sati 167,- 151,- 126,- 84,-
4 dana 174,- 157,- 131,- 87,-
5 dana 207,- 187,- 156,- 104,-
5 dana u 7 dana 222,- 200,- 167,- 111,-

6 dana

233,- 210,- 175,- 117,-
7 dana 251,- 226,- 189,- 126,-
8 dana 272,- 245,- 204,- 136,-
9 dana 293,- 264,- 220,- 147,-
10 dana 314,- 283,- 236,- 157,-
11 dana 331,- 298,- 249,- 166,-
12 dana 348,- 261,- 314,- 174,-
13 dana 362,- 326,- 272,- 181,-
14 dana 374,- 337,- 281,- 187,-

 

MEDUSEZONA

07.01.2020 - 18.01.2020 / 15.03.2020 - 28.03.2020

Cijene su u € Odrasli seniori  Mladi Djeca

1,5 dana od 12 sati

87,-

79,- 66,- 44,-
2 dana 93,- 84,- 70,- 47,-
2,5 dana od 12 sati 131,- 118,- 99,- 66,-
3 dana 138,- 125,- 104,- 69,-
3,5 dana od 12 sati 174,- 157,- 131,- 87,-
4 dana 182,- 164,- 137,- 91,-
5 dana 216,- 195,- 162,- 108,-
5 dana u 7 dana 231,- 208,- 174,- 116,-

6 dana

243,- 219,- 183,- 122,-
7 dana 269,- 243,- 202,- 135,-
8 dana 292,- 263,- 219,- 146,-
9 dana 314,- 283,- 236,- 157,-
10 dana 336,- 303,- 252,- 168,-
11 dana 355,- 320,- 267,- 178,-
12 dana 373,- 336,- 280,- 187,-
13 dana 388,- 350,- 291,- 194,-
14 dana 401,- 361,- 301,- 201,-

 

GLAVNA SEZONA

22.12.2019 - 06.01.2020 / 19.01.2020 - 14.03.2020

Cijene su u € Odrasli seniori  Mladi Djeca

1,5 dana od 12 sati

90,-

81,- 68,- 45,-
2 dana 96,- 87,- 72,- 48,-
2,5 dana od 12 sati 135,- 122,- 102,- 68,-
3 dana 143,- 129,- 108,- 72,-
3,5 dana od 12 sati 180,- 162,- 135,- 90,-
4 dana 188,- 170,- 141,- 94,-
5 dana 223,- 201,- 168,- 112,-
5 dana u 7 dana 239,- 216,- 180,- 120,-

6 dana

251,- 226- 189,- 126,-
7 dana 278,- 251,- 209,- 139,-
8 dana 302,- 272,- 227,- 151,-
9 dana 325,- 293,- 244,- 163,-
10 dana 348,- 314,- 261,- 174,-
11 dana 367,- 331,- 267,- 184,-
12 dana 386,- 348,- 290,- 193,-
13 dana 402,- 362,- 302,- 201-
14 dana 415,- 374,- 312,- 208,-

 

Produženi dan

Samo kao nastavak na 6 dnevnu skijašku kartu!

Cijene su u € Odrasli Seniori Mladi Djeca
Glavna sezona - produženi dan 41,- 35,- 32,- 21,-
Pred/posezona - produženi dan 39,- 34,- 31,- 20,-

Karte na odabir

06.12.2019 - 13.04.2020

Cijene su u € Odrasli seniori Mladi Djeca
5 dana u sezoni

239,-

216,- 180,- 120,-
10 dana u sezoni 441,- 397,- 331,- 221,-

 

Navedene cijene podložne su promjenama. Popusti-dobna granica: Za kupnju karte po sniženoj cijeni potrebno je na blagajni priložiti važeći osobni dokument. Odrasli: godište 1955-2000 Mladež: godište 2001-2004 Djeca: godište 2005-2013 Seniori: godište 1954 i stariji Bambini: godište 2014 i mlađi Oldie: godište 1945 i stariji. Osobe s invaliditetom: Osobe s 60%-tim invaliditetom pa nadalje uz važeću invalidsku iskaznicu kartu mogu kupiti po dječjoj tarifi. KeyCard: 5,00 eura iznosi kaucije za magnetnu kartu. Kaucija se vraća prilikom povrata neoštećene karte.

Obavijest prema članku 24. Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Austrije o sustavu „Photocompare“ Upozoravamo da će se prilikom prvog prolaska kroz rampu (koja je opremljena kamerom) u svrhu kontrole pristupa snimiti po jedna referentna fotografija vlasnika/vlasnice skijaške karte. Osoblje koje radi na liftu uspoređivat će tu referentnu fotografiju s onima koje će se snimiti prilikom svakog sljedećeg prolaska kroz rampu. Nakon isteka valjanosti skijaške karte referentna će fotografija biti brisana, a ostale fotografije će se izbrisati najkasnije pola sata nakon vašeg prolaska kroz rampu. Upozoravamo da postoji također mogućnost kupnje skijaške karte koja je tehnički tako konfigurirana da se prilikom prolaska ne snimi fotografija. Odaberete li ovu opciju računajte da će osoblje lifta provoditi nasumične kontrole skijaških karata.