Karnety kilkudniowe

TOP-SKI (Karyntia & Tyrol Wschodni)

KARNETY POZA SEZONEM

07.12.2018 bis 22.12.2018 / 31.03.2019 bis 22.04.2019

All prices in € Adults Seniors Yuths Kids
1,5 days from 12:00 midday 82,- 70,- 64,- 41,-
2 days 87,- 74,- 68,- 44,-
2,5 days from 12:00 midday 123,- 105,- 96,- 62,-
3 days 130,- 111,- 101,- 65,-
3,5 days from 12:00 midday 163,- 139,- 127,- 82,-
4 days 171,- 146,- 133,- 86,-
5 days 202,- 172,- 157,- 101,-
5 in 7 days 216,- 184,- 168,- 108,-
6 days 227,- 193,- 176,- 114,-
7 days 244,- 208,- 190,- 122,-
8 days 267,- 227,- 207,- 134,-
9 days 287,- 244,- 223,- 144,-
10 days 306,- 261,- 238,- 153,-
11 days 324,- 276,- 252,- 162,-
12 days 341,- 290,- 265,- 171,-
13 days 353,- 301,- 274,- 177,-
14 days 365,- 311,- 283,- 183,-

 

KARNETY POZA SEZONEM

06.01.2019 - 19.01.2019 / 17.03.2019 - 30.03.2019

All prices in € Adults Seniors Youths Kids
1,5 days from 12:00 midday 85,- 73,- 66,- 43,-
2 days 91,- 78,- 71,- 46,-
2,5 days from 12:00 midday 128,- 109,- 100,- 64,-
3 days 136,- 116,- 106,- 68,-
3,5 days from 12:00 midday 170,- 145,- 132,- 85,-
4 days 178,- 152,- 138,- 89,-
5 days 211,- 180,- 164,- 106,-
5 in 7 days 225,- 192,- 175,- 113,-
6 days 237,- 202,- 184,- 119,-
7 days 262,- 223,- 204,- 131,-
8 days 286,- 244,- 222,- 143,-
9 days 307,- 261,- 238,- 154,-
10 days 329,- 280,- 255,- 165,-
11 days 347,- 295,- 269,- 174,-
12 days 365,- 311,- 283,- 183,-
13 days 379,- 323,- 294,- 190,-
14 days 391,- 333,- 304,- 196,-

 

KARNETY W SEZONIE

23.12.2018 - 05.01.2019 / 20.01.2019 - 16.03.2019

All prices in € Adults Seniors Youths Kids
1,5 days from 12:00 midday 88,- 75,- 69,- 44,-
2 days 94,- 80,- 73,- 47,-
2,5 days from 12:00 midday 132,- 113,- 103,- 66,-
3 days 140,- 119,- 109,- 70,-
3,5 days from 12:00 midday 176,- 150,- 137,- 88,-
4 days 184,- 157,- 143,- 92,-
5 days 218,- 186,- 169,- 109,-
5 in 7 days 233,- 199,- 181,- 117,-
6 days 245,- 209- 190,- 123,-
7 days 271,- 231,- 211,- 136,-
8 days 296,- 252,- 230,- 148,-
9 days 318,- 271,- 247,- 159,-
10 days 340,- 289,- 264,- 170,-
11 days 359,- 306,- 279,- 180,-
12 days 378,- 322,- 293,- 189,-
13 days 392,- 334,- 304,- 196,-
14 days 405,- 345,- 314,- 203,-

 

Abonamenty

07.12.2018 - 22.04.2019

Wszystkie ceny w EUR dorośli seniorzy młodzież dzieci
5 dni na sezon 233,- 199,- 181,- 117,-
10 dni na sezon 434,- 369,- 337,- 217,-

 

Przedłużenie o 1 dzień

Ważne tylko przy 6-dniowym karnecie!

Wszystkie ceny w EUR dorośli młodzież seniorzy dzieci
Przedłużenie w sezonie 41,- 32,- 35,- 21,-
Przedłużenie poza sezonem 39,- 31,- 34,- 20,-

Bambini/Oldie ski pass 7 days

All prices in euros (€) Bambini Oldie
Ski pass 7 days (all season) 25,- 122,-

Ceny mogą ulec zmianie. Nabywca karnetu w celu uzyskania zniżki musi przedstawić w kasie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dorośli: ur. 1954-1999; młodzież: 2000-2003; dzieci: 2004-2012; seniorzy: 1953 i wcześniej. Bambini: urodzony w roku 2013 i później. Emeryci: ur. 1944 i wcześniej. Osobom niepełnosprawnym z co najmniej 60% niepełnosprawności po okazaniu odpowiedniego oświadczenia przysługuje zniżka obejmująca stawkę dla dzieci. Kaucja za elektroniczny karnet: 5,00 € (zwrot następuje po złożeniu karnetu).

Informacja zgodnie z § 24 ustawy o ochronie danych osobowych z 2000 r. na temat systemu porównywania zdjęć „Photocompare” Informujemy, że w celu kontroli dostępu do wyciągów przy pierwszym przejściu przez wyposażoną w kamerę bramkę wykonywane jest zdjęcie referencyjne posiadacza karnetu. Zdjęcie to będzie następnie porównywane przez obsługę wyciągu ze zdjęciami wykonywanymi przy każdym kolejnym przejściu przez bramkę wyposażoną w kamerę. Zdjęcie referencyjne zostanie wykasowane natychmiast po upływie okresu ważności karnetu, a pozostałe zdjęcia najpóźniej 30 minut po każdorazowym przejściu przez bramkę. Informujemy, że istnieje możliwość zakupu karnetu skonfigurowanego technicznie w taki sposób, aby przy przechodzeniu przez bramkę nie wykonywano jakiegokolwiek zdjęcia. Posiadacze takiego karnetu muszą jednakże liczyć się z wyrywkowymi kontrolami przeprowadzanymi przez obsługę wyciągu.