Časté dotazy a odpovědi ke kartě +Card holiday

"+CARD holiday"

Výhody s kartou "+CARD holiday"

Držitelé karty "+CARD holiday" mají zdarma jízdy lanovkami, vstup na pláže a koupaliště, mohou se zúčastnit organizovaného programu vycházek a výletů na kole a také aktivit pro děti. Zdarma lze využít i mnoha dalších služeb. Kromě toho s kartou dostanete slevu až 30 % u mnoha bonusových partnerů.

Můžete s kartou "+CARD holiday" využívat stejné nabídky jako s kartou GästeCard Basic, kterou dostanete při ubytování v obcích Hermagor - Pressegger See?

Ano, samozřejmě můžete s kartou "+CARD holiday" využít všech zvýhodněných nabídek jako s kartou GästeCard Basic regionu Hermagor - Pressegger See.

Kde je karta "+CARD holiday" k dostání a kolik stojí?

Kartu "+CARD holiday" dostanete pouze v místě ubytování a je platná po celou dobu Vašeho pobytu (včetně prvního dne ubytování). Ubytovacích kapacit, které jsou partnerem tohoto projektu, je v našem regionu asi 150. Podmínkou k vydání karty je ubytování v některém

z těchto zařízení " PREMIUM Partners" v regionu Hermagor – Pressegger See (Nassfeld – Hermagor – Pressegger See), St. Stefan, Kirchbach, Dellach im Gailtal a Gitschtal.

V jakém období karta "+CARD holiday" platí?

Karta je platná po celou dobu Vašeho pobytu v časovém rozmezí od 18. května do 06. řijna 2019.

Karta platí ve 3 různých sezónách, ve kterých můžete využít různých služeb

Letní předsezóna: 18.05. - 07.06.2019  
Hlavní letní sezóna: 08.06. - 15.09.2019  
Podzimní sezóna: 16.09. - 06.10.2019  

 

Karta je platná po celou dobu Vašeho pobytu (včetně dnů příjezdu a odjezdu). Po skončení pobytu není třeba kartu vracet. V případě, že si Váš pobyt prodloužíte, vystaví Vám ve Vašem ubytování novou kartu.

 

Jak často mohu využívat výhody s kartou "+CARD holiday"?

Kartu je možno využívat neomezeně po celou dobu pobytu. Některé služby je možné využít jenom 1x denně nebo 1x týdně. Bližší informace se dočtete v brožurce, kterou dostanete spolu s kartou.

Dostanou kartu "+CARD holiday" také děti?

Samozřejmě! Kartu "+CARD holiday" dostanou při ubytování i děti a mohou využít těch samých služeb a cenových zvýdnění jako dospělí.

Co dělat při ztrátě karty "+CARD holiday"?

Provozovatel Vašeho ubytování je oprávněn k vystavení duplikátu karty. Původně vystavená karta pozbývá v tomto případě platnosti a dále využíváte nově vystavenou kartu.

Co se stane v případě zneužití karty "+CARD holiday"?

Při zneužití karty nebo při podezdření ze zneužití je společnost "ARGE-Qualitätsbetriebe" oprávněna kartu bez náhrady zadržet nebo zablokovat.

Použití karty třetí osobou není povoleno a její zneužití může být trestně postihováno. Karta je platná pouze ve spojení s platným osobním dokladem s fotografií.

Všeobecné obchodní podmínky
Karta "+CARD holiday" se vystavuje konkrétní osobě a je nepřenosná. Její zneužití vede k okamžitému zablokování karty. Ochrana údajů: S nabytím karty souhlasíte s použitím Vámi sdělených údajů. Tyto údaje jsou použity výhradně pro marketingové účely regionu Nassfeld - Pressegger See. Toto oprávnění může být kdykoliv zrušeno. Sdělování dat třetí osobě je vyloučeno. V ostatních případech platí Zákon o ochraně dat v Rakousku. Karta je při ztrátě či poškození okamžitě zablokována. Držitel obdrží novou kartu, na kterou budou přeneseny údaje z původní karty. V případě, že některé služby, k jejichž využití karta držitele opravňuje, nebudou moci být využity nebo zařízení nebudou v provozu, nenáleží držiteli karty žádné odškodnění. V případě onemocnění držitele karty (na základě lékařské zprávy) a při předčasném odjezdu bude karta "+CARD holiday" zablokována. Jenotlivé služby, k jejichž využití karta opravňuje, jsou provozovány různými právními subjekty. Ubytovatel, který kartu vydává, ostatní subjekty pouze zastupuje. Za zajištění jednotlivých služeb a případnou náhradu škody jsou odpovědní jednotliví provozovatelé.