Příjezd do Korutan & Doprava v regionu

Do oblasti Nassfeld-Pressegger See

Pro rezervaci ubytování, tranfer nebo objednání paušální nabídky stačí jeden telefonní hovor. A stejně tak jednoduchý je příjezd do korutanské turistické oblasti č. Je jedno, zda autem, vlakem nebo letadlem - všechny cesty Vás zavedou k vysněné dovolené! Z letiště jezdí do oblasti Nassfeld-Pressegger See pravidelná autobusová linka.

Doprava v regionu – dovolenou bez jezdìní autem si zaruèenì užijete!

V celé oblasti Nassfeld-Pressegger mùžete využít zcela zdarma místních autobusù, které jezdí každou hodinu. Každý host, který má u sebe letní kartu "+CARD holiday" nebo základní kartu ubytování GästeCard Basic (tyto karty vystavují ubytovatelé pøímo v hotelu), mùže využít veøejné dopravy úplnì zadarmo. Navíc jsou hostùm k dispozici i autobusy pro cyklisty a turisty a také individuální transfery.

Přehled vavřínech?

Příjezd nemusíte plánovat pouze do údolí Gailtal, ale naplánujte si ho hned přesně až na místo. Naše mapy Vám při tom určitě pomohou!