Příjezd vlakem

Klidný začátek Vaší dovolené

Do oblasti Nassfeld-Pressegger See se dotanete přes Villach (hlavní nádraží) regionálním vlakovým spojením (směr Hermagor). Tak to pohodlně a jednoduše dopravíte téměř do všech míst v Gailtalu. Do Villachu se lze dostat ze všech částí Rakouska vlaky Eurocity a E-vlaky. Mezi  mìsty Hermagor a Kötschach-Mauthen, do Lesachtalu, Oberdrauburgu a k jezeru Weissensee zabezpeèují mobilitu v rámci regionu linkové autobusy.

 

Doprava v regionu – dovolenou bez jezdìní autem si zaruèenì užijete!

V celé oblasti Nassfeld-Pressegger mùžete využít zcela zdarma místních autobusù, které jezdí každou hodinu. Každý host, který má u sebe letní kartu "+CARD holiday" nebo základní kartu ubytování GästeCard Basic (tyto karty vystavují ubytovatelé pøímo v hotelu), mùže využít veøejné dopravy úplnì zadarmo. Navíc jsou hostùm k dispozici i autobusy pro cyklisty a turisty a také individuální transfery.